Technologia w służbie biznesu

Technologia w służbie biznesu

ePojemnik

Co to jest i po co?

koszNiewielkie urządzenie wielkości kostki masła, realizujące funkcję lokalizatora, pomiaru zapełnienia oraz położenia pojemnika. Urządzenie przeznaczone jest do kontroli pojemników na odpady komunalne i pozwala zoptymalizować koszty zbiórki odpadów oraz znacząco podnieść współczynnik segregacji i odzysku.

 

 • Szczelność – IP68
 • Długi czas działania – okres życia pojemnika
 • Prosty i szybki montaż – bez kabli, bez anten
 • Bezobsługowe

 

Funkcjonalność urządzenia:

 • Lokalizacja w terenie, automatyczne ustalenie pozycji po montażu na pojemniku
 • Badanie położenia (otwarta klapa, rozładunek itp.)
 • Rejestracja stanu zapełnienia pojemnika
 • Identyfikacja i aktualizacja bieżącego położenia pojemnika według zdefiniowanego harmonogramu
 • Rejestracja wszelkich ruchów pojemnika (przewożenie, przestawianie itp.) niezależnie od sposobu przemieszczenia obiektu
 • Alarm o nieautoryzowanym przemieszczeniu pojemnika
 • Bezobsługowa praca na wewnętrznym akumulatorze w okresie życia pojemnika (statystycznie 12 lat 8 miesięcy)
 • Alarm sabotażowy – próba usunięcia urządzenia
 • Alarm serwisowy – sygnalizacja niskiego poziomu baterii
 • Automatyczna inwentaryzacja terytorialna pojemników

eKontener

Co to jest i po co?

kontenerNiewielkie urządzenie realizujące funkcję lokalizatora, rejestrującego „zachowanie” kontenera, przyczepy, silosu bądź innego obiektu wymagającego stałej kontroli położenia i/lub przemieszczania, które nie posiadają własnego zasilania.

Wydajne wewnętrzne źródło zasilania pozwala na pracę urządzenia w miejscach pozbawionych jakiejkolwiek infrastruktury. Urządzenie można wyposażyć w dodatkowe czujniki kontrolujące np. zapełnienie kontenera. Zebrane dane przysłane są do serwera systemu gdzie są przetwarzane do postaci użytecznej informacji zarządczej.

 

 • Wodoodporny - obudowa IP68
 • Długi czas działania
 • Prosty i szybki montaż – bez kabli, bez anten
 • Różne źródła zasilania – bateria lub akumulator

 

Funkcjonalność urządzenia:

 • Lokalizacja w terenie, automatyczne ustalenie pozycji po montażu na obiekcie
 • Badanie położenia
 • Ciągłe raportowanie położenia obiektu oraz jego przemieszczania się
 • Identyfikacja i aktualizacja bieżącego położenia obiektu według zdefiniowanego harmonogramu
 • Rejestracja wszelkich ruchów obiektu (przewożenie, przestawianie itp.) niezależnie od użytego pojazdu (hakowiec, bramowiec, dźwig lub inny pojazd)
 • Bezobsługowa praca na wewnętrznym źródle zasilania
 • Alarm o nieautoryzowanym ruchu obiektu
 • Alarm sabotażowy – próba usunięcia urządzenia
 • Alarm serwisowy – sygnalizacja niskiego poziomu baterii
 • Automatyczna inwentaryzacja terytorialna obiektów

eZamówienia

Co to jest i po co ?

cysternaJest to wielomodułowy system do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych o pracy maszyn, pojazdów i ich operatorów. Dane o pracy pojazdów zbierane są automatycznie, bez udziału kierowcy/operatora przy wykorzystaniu systemu telemetrycznego. W zależności od rodzaju pojazdu dane o ich pracy, pozyskiwane są z zainstalowanych czujników, szyny CAN lub/i terminali operatora/kierowcy.

System składa się z kilkudziesięciu modułów współpracujących ze sobą. Funkcjonalność każdego z modułów jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Klienta. System udostępnia dane poszczególnym użytkownikom w zależności od ról jakie pełnią w firmie co ma w systemie odzwierciedlenie w zakresie dostępnych danych (np. w postaci raportów) oraz możliwości wykorzystania poszczególnych funkcji systemu.

 

Całość oprogramowania systemu udostępniana jest klientowi w modelu SaaS (Software as a Service) na infrastrukturze komputerowej Dostawcy.

 

Główne obszary funkcjonalnie systemu obejmują:

 • Prowadzenie rejestru pojazdów
 • Prowadzenie rejestru kierowców/operatorów
 • Prowadzenie rejestru obiektów
 • Prowadzenie wymiany z systemami zewnętrznymi
 • Prowadzenie bieżącej kontroli
 • Prowadzenie bieżących rozliczeń
 • Prowadzenie kontroli i rozliczenia paliwa
 • Raportowanie

eKarta Drogowa

Co to jest i po co ?

koparkaProponowane rozwiązanie to wielomodułowy system kontroli, rozliczania oraz raportowania działań wykonywanych przy użyciu posiadanej floty pojazdów. Narzędzie służy automatyzacji całego procesu zarządzania flotą pojazdów, w tym prowadzenia Elektronicznej Kart Drogowej.

Dzięki funkcji geolokalizacji Kontrahentów na cyfrowej mapie monitoringu połączonej z systemem planowania zleceń, możliwością ich wysłania bezpośrednio na terminal kierowcy, skracamy do kilku minut czas rozliczania Kart Drogowych.

 

Dla kogo jest przeznaczona ta usługa ?

Rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów chcących zautomatyzować proces rozliczania świadczonych przez siebie usług realizowanych przez jednostki drogowe.

 

Co składa się na system ?

 • Oprogramowanie systemowe dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta wraz z niezbędnymi raportami i analizami,
 • Terminal logistyczny w pojeździe służący do przyjmowania, potwierdzania i wysyłania wiadomości, formularzy oraz zdjęć,
 • Wyposażenie pojazdu w postaci rejestratora kontroli pojazdu podłączonego do szyny CAN, kompletu czujników kontroli pracy zabudowy wg zaleceń Klienta oraz kontroli czasu pracy pojazdu i operatora,
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wyposażenia pojazdu,
 • Cykl szkoleń z zakresu obsługi systemu,
 • Zestaw naprawczy oraz szkolenie z zakresu diagnostyki oraz wymiany poszczególnych elementów systemu na pojeździe,
 • Pomoc hot-line w okresie trwania umowy w zakresie użytkowania systemu.

SYSTEM NADZORU WAGONÓW

Co to jest?

pociągNiewielkie autonomiczne urządzenie wielkości kostki masła, pracujące w systemie, który kontroluje położenie wagonu oraz ewidencjonuje ilość przejechanych kilometrów.

Dane o położeniu i ruchu wagonu są rejestrowane, zbierane i przesyłane do serwera, gdzie są przetwarzane na postać raportu przebiegu wagonu, tras przejazdu oraz ilości przejechanych kilometrów.

 

 • Wodoodporny - obudowa IP68
 • Długi czas działania – do 6 lat
 • Prosty i szybki montaż – bez kabli, bez anten
 • Bezobsługowy

 

Realizowane funkcje:

 • Lokalizacja wagonu z dokładnością do +/- 3,5 m wg harmonogramu
 • Rejestracja tras przejazdu wagonu wg harmonogramu
 • Licznik kilometrów (odometer)
 • Raportowanie pozycji i tras przejazdu wg ustalonego harmonogramu
 • Rejestracja wszelkich ruchów wagonu niezależnie od sposobu przemieszczania)
 • Alarm sabotażowy – próba usunięcia urządzenia
 • Alarm serwisowy – sygnalizacja niskiego poziomu baterii
 • Zgłoszenie wagonu do serwisu P1,P2,P3, P4
 • Bezobsługowa praca na wewnętrznej baterii
 • Przesyłanie danych szyfrowane AES

SYSTEM KONTROLI ŚRODOWISKA

Co to jest?

drzewaUrządzenie wielkości niewielkiego pudełka (rozmiar zależny od ilości czujników), zbierające dane z czujników i przesyłające do serwera systemu. Urządzenie kontroluje pozycje geograficzną oraz wszelkie próby jego nieautoryzowanego demontażu.

Długowieczna bateria o dużej pojemności, pozwala instalować urządzenie na wszelkiego rodzaju obiektach lub w terenie pozbawionym jakiejkolwiek infrastruktury technicznej.

 

 • Prosty i szybki montaż – bez kabli i anten
 • Długi czas działania na baterii – do 10 lat
 • Wodoodporny - obudowa IP68
 • Konfiguracja czujników wg potrzeb (temperatura, wilgotność, pyły, poziom wody)

 

Realizowane funkcje:

 • Zbieranie i łączenie danych z czujników
 • Szyfrowana (AES) transmisja zebranych danych do serwerów systemu w celu ich przetwarzania
 • Alarm o wystąpieniu zdefiniowanych przez Klienta przekroczeń wskazań czujników
 • Kontrola położenia geograficznego urządzenia z dokładnością do +/- 3,5m
 • Kontrola i rejestracja wszelkiego rodzaju ruchów urządzenia
 • Kontrola nieautoryzowanego demontażu/przemieszczenia się obiektu

RFID UHF

Co to jest i po co?

śmieciarkaIdentyfikacja pojemników w technologii RFiD UHF jest nowoczesnym i zarazem rozwojowym rozwiązaniem sprawdzonym w warunkach klimatycznych Polski. Gwarantuje ono powtarzalność operacji odczytu na poziomie 98%, wszędzie tam, gdzie nie ma zamieszczonych specjalnych wymagań na dokładność montażu TAG’ów na pojemniku.

 

Montaż anteny RFiD UHF nie wymaga żadnej ingerencji w zasyp pojazdu! Instalacja anteny polega jedynie na przyspawaniu na jednym z boków śmieciarki (w przestrzeni zasypu) uchwytu do którego zostanie przymocowana antena.

 

Rozwiązanie to charakteryzuje się:

 • dużą szybkością odczytu
 • odczytem wielu TAG’ów równocześnie
 • zasięgiem do 10 metrów, nawet dla pojemników metalowych
 • rozpoznaniem TAG’ów „swoich” i „obcych”
 • długim czasem eksploatacji TAG’ów
 • prostym montażem i demontażem (odkręcenie 4 śrub i rozłączenie szybkozłącza).

eDokumenty

Co to jest i po co?

kosz

Oferowane rozwiązanie to system służący zautomatyzowaniu obiegu dokumentów, informacji, o sprzedaży oraz innych procesów biznesowych.

Środowisko jest konfigurowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta, co pozwala usprawnić, zwiększyć dokładność i „poukładać” codzienną pracę Państwa zespołu.

 • Redukcja pracy „papierkowej” i archiwizacja dokumentów
 • Zautomatyzowanie i uporządkowanie przepływu dokumentów
 • Źródło informacji dostępne dla uprawnianych użytkowników 24/7
 • Kontrola stanu realizacji zleceń, zamówień, pracy handlowców itp.
 • Wspomaganie rozliczania kosztów w oparciu o rzeczywiste dane


Dla kogo?

Rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów gospodarczych chcących zredukować pracę papierkową, zautomatyzować i uporządkować przepływ wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów, stworzyć bazę wiedzy dostępną 24/7, kontrolować stan realizacji poszczególnych zleceń oraz skrócić czas ich realizacji.

System wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa usługowo-handlowe, komunalne, inżynieryjne oraz transportowo-logistyczne.

 

Po co?

System pracuje w oparciu o oprogramowanie Alfresco Community i jest integralnym elementem systemu zarządzania logistyką naszej firmy. W połączeniu z Systemami Monitoringu Pojazdów, Zarządzania Zamówieniami, czy Elektroniczna Kartą Drogową, użytkownik ma dostęp do rzeczywistych informacji I parametrów z pojazdu.

System pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia w realizacji umów, zleceń, czy zadań i szybko podejmować kroki naprawcze.

eOdpady

Co to jest i po co?

kosz

Prezentowane rozwiązanie to system elektronicznego obiegu dokumentów wspomagający zarządzanie gospodarką odpadami.

Środowisko jest konfigurowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta, co pozwala usprawnić, zwiększyć dokładność i „poukładać” codzienną pracę Państwa zespołu.

 • Redukcja pracy „papierkowej” oraz archiwizacja danych
 • Zautomatyzowanie i uporządkowanie przepływu dokumentów
 • Jedno źródło danych dostępne dla uprawnionych użytkowników 24/7
 • Kontrola stanu realizacji harmonogramów oraz wskaźników odzysku
 • Narzędzie wspomagające zarządzeniem deklaracjami mieszkańców


Dla kogo?

System przeznaczony jest dla podmiotów odpowiedzialnych za realizację ustawy o porządku w gminach - miast, gmin oraz związków międzygminnych.

 

Po co to jest?

Narzędzie służy do prowadzenia ewidencji dokumentów (deklaracji, pism, zdjęć itp.), zautomatyzowania obiegu dokumentów, wyszukiwania danych, pozyskania rzeczywistych informacji o stanie realizacji harmonogramów oraz porównania ich ze złożonymi deklaracjami przez mieszkańców w celu wykrycia rozbieżności.

Użytkownik dzięki dostępowi do aktualnych danych może podejmować działania prewencyjne I zarządcze, prowadzące do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami.

Wdrożenie rozwiązania pozwoli zaspokoić Państwa potrzeby prawne wynikające wymogów prawa np. z wdrożenia postanowień RODO.

eTerminal

Co to jest i po co?

Jednym z elementów naszego systemu zarządzania logistyką jest terminal montowany w kabinie operatora. Terminal pełni funkcję komunikatora pomiędzy Operatorem a Dyspozytorem z możliwością wysyłania dokumentów czy punktów odwiedzin.

 

 • Komunikator samochodowy
 • Narządzie do przesyłania zleceń, trasówek, planów sprzedażowych, dokumentów itp.
 • Urządzenie do prowadzenia Elektronicznej Karty Drogowej
 • Nawigacja samochodowa

 

Komunikacja terminala z systemem odbywa się za pośrednictwem zainstalowanego na pojeździe podstawowego wyposażenia (rejestratora z systemem anten), co zapewnia stały podgląd pracy kierowcy w terenie i – co najważniejsze – stałą komunikację on-line oraz przesyłanie danych z terminala na komputer dyspozytora i odwrotnie.

 

Funkcjonalność systemu można podzielić na dwie strefy – Dyspozytora oraz Operatora.

 

O nas

Co nas wyróżnia?

EDZ to ponad 20–letnie doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Systemy telemetryczne służą nam, jako źródło danych dla specjalistycznych systemów wspomagających zarządzanie logistyką.

Co robimy?

Zajmujemy się wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań IoT oraz Smart Solution wykorzystując zaawansowaną technologię LTE-CATM1, LTE-CATNB1, czy BPM-ECM. Naszym celem jest zaoferowanie Klientowi jak najlepiej dopasowanych produktów i usług.

Kogo obsługujemy?

Od kilku lat naszą specjalnością stały się systemy wspierające zarządzanie flotą pojazdów w następujących obszarach:

 • publicznym (Urzędy Miast i Gmin),
 • komunalnym,
 • transportu i spedycji,
 • budownictwa inżynieryjnego,
 • handlowym.

Ul. Fabryczna 15, 41-404 Mysłowice
NIP: 222-08-72-157, REGON: 241403524


Dział handlowy: +48 505 622 975
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział serwisu: +48 509 159 863
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.edz.com.pl

Wizytówka - vCard
Formularz kontaktowy
Wyślij wiadomść