Lokalizacja GPS – systemy telemetryczne

Systemy GPS do monitoringu pojazdów, czyli tak zwane „GePeSy" służą m.in. do bieżącej lokalizacji pojazdu, odtwarzania trasy jego przejazdu, ale są również wykorzystywane przy zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym do prowadzenia rozliczeń floty pojazdów. Rozwiązanie to pozwala w prosty sposób kontrolować pojazdy i pracowników bez konieczności wykonywania mnóstwa uciążliwych telefonów oraz prowadzenia uciążliwej i czasochłonnej dokumentacji papierowej.

Dzięki zamontowaniu odpowiedniego wyposażenia na pojeździe, jesteśmy w stanie pomóc Ci w sprawniejszym zarządzaniu Twoim przedsiębiorstwem.

Nasze systemy wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa:
Więcej...


Sample Image

baner

Oprogramowanie – systemy specjalistyczne

Oprócz podstawowych systemów GPS do monitorowania pojazdów zajmujemy się również wdrażaniem specjalistycznych rozwiązań zarządczych umożliwiających zautomatyzowanie procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Wykorzystywane przez nas urządzenia GPS są dla nas jedynie narzędziem w dążeniu do określonego celu.

Zajmujemy się opracowaniem indywidualnych i unikalnych rozwiązań uwzględniających specyfikę prowadzonej przez Klienta działalności, dzięki czemu możliwy jest wzrost konkurencyjności firmy.

Zajmujemy się wdrażaniem:
Więcej...


Sample Image

baner

Usługi wdrożeniowe – analiza procesowa

Wykonywane przez nas projekty bazujące na technologii GPS służą do usprawnienia poszczególnych procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Aby się to powiodło należy poddać analizie procesy zachodzące wewnątrz firmy. Wdrożenie systemu GPS na podstawie poprawnie przeprowadzonej analizy wdrożeniowej daje możliwość monitorowania, zlecania i reagowania na procesy oraz zdarzenia zachodzące w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Począwszy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na pojazd, jego oddelegowania, realizacji zleceń, rozliczenia czasu pracy pojazdu i pracowników, po automatyczne generowanie i wysyłanie raportów do kadr, księgowości, zaopatrzenia, lub dyspozytora.

Wykonujemy:
  • Analizę procesów zarządzania przedsiębiorstwem
  • Analizę obiegu informacji w przedsiębiorstwie
  • Opracowanie i wdrożenie systemów dedykowanych w przedsiębiorstwie
Więcej...


Sample Image