eZamówienia

Co to jest i po co ?

Jest to wielomodułowy system do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych o pracy maszyn, pojazdów i ich operatorów. Dane o pracy pojazdów zbierane są automatycznie, bez udziału kierowcy/operatora przy wykorzystaniu systemu telemetrycznego. W zależności od rodzaju pojazdu dane o ich pracy, pozyskiwane są z zainstalowanych czujników, szyny CAN lub/i terminali operatora/kierowcy.

 System składa się z kilkudziesięciu modułów współpracujących ze sobą. Funkcjonalność każdego z modułów jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Klienta. Całość oprogramowania systemu udostępniana jest klientowi w modelu SaaS (Software as a Service) na infrastrukturze komputerowej Dostawcy.

System udostępnia dane poszczególnym użytkownikom w zależności od ról jakie pełnią w firmie co ma w systemie odzwierciedlenie w zakresie dostępnych danych (np. w postaci raportów) oraz możliwości wykorzystania poszczególnych funkcji systemu.

 

Główne obszary funkcjonalnie systemu obejmują:

 • Prowadzenie rejestru pojazdów – gdzie zdefiniowano wszelkie parametry techniczne pojazdów/maszyn wraz z funkcjami pozwalającymi na prowadzenie rejestru dokumentów związanych z pojazdem takich jak: kopie polis, kopie badań technicznych, historia napraw itp.
 • Prowadzenie rejestru kierowców/operatorów – analogicznie jak dla pojazdów system prowadzi rejestr operatorów/kierowców wraz z możliwością gromadzenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje, dopuszczenia itp.. System automatycznie powiadamia o terminach końcowych np. badań.
 • Prowadzenie rejestru obiektów – jest to grupa funkcji do zarządzania obiektami geograficznymi, takimi jak budowy, trasy przejazdów, stałe bazy, miejsca poboru materiałów itp.
 • Prowadzenie wymiany z systemami zewnętrznymi – realizowane jest przez system w oparciu o wbudowane moduły klasy ETL lub/i skonfigurowane WEB Services do wymiany z np. systemami klasy ERP.
 • Prowadzenie bieżącej kontroli – w oparciu o mapę cyfrową, prezentowane są bieżące dane wszystkich kontrolowanych obiektów/pojazdów.
 • Prowadzenie bieżących rozliczeń – moduły systemu pozwalają na tworzenie, ewidencjonowanie i rozliczanie kart pracy/kart drogowych, zleceń w oparciu o dokumenty papierowe, dokumenty elektroniczne stworzone na terminalach pojazdowych oraz ich automatyczną weryfikację z wskazaniami systemu telemetrycznego.
 • Prowadzenie kontroli i rozliczenia paliwa – obejmujące bieżące zbierane informacji z poszczególnych pojazdów o czasie pracy, zużyciu paliwa oraz zdarzeniach paliwowych takich jak tankowanie czy ubytki. Działania te prowadzone są wielopłaszczyznowo w oparciu o dane z szyny CAN, czas pracy pojazdów a jeśli to możliwe w oparciu odczyty cyfrowych sond paliwa zainstalowanych w zbiornikach poszczególnych pojazdów lub dla niektórych pojazdów odczyt wskazań pływaka.
 • Raportowanie – technicznie prowadzone jest w oparciu o wbudowane mechanizmy DataMining. Każdorazowo raporty są dopasowywane indywidualnie do uzgodnionych wymagań Klienta. Raporty można wykonywać, jako funkcje systemu lub mogą być wykonywane automatycznie według zadanego harmonogramu i rozsyłane za pośrednictwem komponentów BPM systemu.

 

Opis ról/obszarów

Poniższy materiał ma charakter poglądowy i został „zmodyfikowany” tak aby przekazać Państwu istotę naszych działań.

 System zostanie podzielony na 2 obszary/role – Dyspozytora i Operatora. Każda z ról posiada odrębne uprawnienia tak by nie dublować poszczególnych zadań między sobą. Rozwiązanie ma pozwolić na rozliczenie dziennej karty pojazdu w czasie nie dłuższym niż 2-5 minut. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w wykonanych zadaniach Dyspozytor może wprowadzić w karcie korekty bądź uwagi.

Stanowisko/Rola Dyspozytora

 • Prowadzenie rejestru Kontrahentów i ich geolokalizacja na cyfrowej mapie monitoringu
 • Nadzór nad rozliczaniem elektronicznych kart drogowych
 • Tworzenie, weryfikacja i rozliczanie trasówek
 • Weryfikacja i rozliczanie zadań/zleceń
 • Wysyłanie na terminal kierowcy zleceń, komunikatów i wiadomości
 • Weryfikacja niezgodności pracy wybranych pojazdów oraz ich zabudowy
 • Weryfikacja i rozliczanie czasu pracy pojazdu
 • Weryfikacja i rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Weryfikacja i rozliczanie paliwa
 • Weryfikacja stanu magazynowego
 • Prowadzenie rejestru pracowników i pojazdów
 • Tworzenie komunikatów i alarmów dla poszczególnych grup pojazdów
 • Zarządzanie systemem rejestracji i obsługi zleceń serwisowych

 

Stanowisko/Rola Operatora

 • Wysyłanie komunikatów i wiadomości
 • Potwierdzanie otrzymanych komunikatów i wiadomości
 • Potwierdzanie przyjętego zlecenia na ekranie terminala
 • Informowanie o „rozpoczęciu zadania” oraz „zakończeniu zadania”
 • Wybór zdefiniowanej pozycji kosztowej dla realizowanego zadania
 • Wypełnianie i przesyłanie (wcześniej uzgodnionych) dodatkowych formularzy.

Opisane powyżej role będą odpowiadały za realizacje głównego procesu „produkcyjnego”. Każda rola brać będzie udział w innym etapie prac i realizacji zadań.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Chcesz poznać ofertę cenową? Skontaktuj się z nami!

Ul. Fabryczna 15, 41-404 Mysłowice
NIP: 222-08-72-157, REGON: 241403524


Dział handlowy: +48 505 622 975
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział serwisu: +48 509 159 863
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.edz.com.pl

Wizytówka - vCard
Formularz kontaktowy
Wyślij wiadomść