eTerminal

Co to jest i po co?

Jednym z elementów naszego systemu zarządzania logistyką jest terminal montowany w kabinie operatora. Terminal pełni funkcję komunikatora pomiędzy Operatorem a Dyspozytorem z możliwością wysyłania dokumentów czy punktów odwiedzin.

 

 • Komunikator samochodowy
 • Narządzie do przesyłania zleceń, trasówek, planów sprzedażowych, dokumentów itp.
 • Urządzenie do prowadzenia Elektronicznej Karty Drogowej
 • Nawigacja samochodowa

 

Komunikacja terminala z systemem odbywa się za pośrednictwem zainstalowanego na pojeździe podstawowego wyposażenia (rejestratora z systemem anten), co zapewnia stały podgląd pracy kierowcy w terenie i – co najważniejsze – stałą komunikację on-line oraz przesyłanie danych z terminala na komputer dyspozytora i odwrotnie.

 

Funkcjonalność systemu można podzielić na dwie strefy – Dyspozytora oraz Operatora.

 

Funkcjonalność Dyspozytora (aplikacja Web):

 • Kontakt w dowolnej chwili z wybranym kierowcą za pomocą specjalnego narzędzia w module monitoringu,
 • Przesyłanie na terminal:
  - trasówek oraz pojedynczych lokalizacji
  - komunikatów i pytań
  - planów sprzedażowych,
  - zleceń,
  - dokumentów dostawy i/lub dokumentów finansowych,
  - raportów odwiedzin punktów, bądź ich aktualizowanie.
 • Odtwarzanie tras przejazdu pojazdów,
 • Wyświetlanie na mapie obiektów – zdefiniowanych punktów np. Klientów

 

Funkcjonalność Operatora (terminal):

 • potwierdzanie ww. komunikatów,
 • zadawanie pytań,
 • sporządzanie i automatyczne przesyłanie dokumentów elektronicznych do centrali,
 • nawigowanie w oparciu o przesłaną trasówkę przez Dyspozytora,
 • przypisywanie pozycji kosztowej do wykonanych zadań,
 • wykonywanie zdjęć,
 • dodatkowe funkcje ustalane indywidualnie z Klientem.

 

Urządzenia posiadają dwie możliwości wprowadzania notatek, ręcznie, poprzez wpisywanie tekstu, oraz automatyczne dzięki wyborze zadania z wcześniej zdefiniowanej listy zdarzeń.

 

Na terminalu kierowcy zostanie zainstalowany formularz, który będzie odpowiadał za przesyłanie wymaganych przez Klienta informacji. Informacje te będą wprowadzane przez Kierowcę pojazdu. Na życzenie Zamawiającego możliwe jest stworzenie dodatkowych formularzy (maksymalnie 21) na potrzeby różnych sytuacji bądź zleceń.

 

Urządzenie pozwala również na tworzenie dokumentacji zdjęciowej na miejscu wykonywania zlecenia i przesyłania go do systemu.

 

Dostępne są wersje 5, 6 oraz 7 calowe oraz wersje z kamerami.